Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

 

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL FURQON DARUSSALAM

DESA CIMARA KECAMATAN PASAWAHAN

KABUPATEN KUNINGAN

PERIODE 2020 - 2024

 

 

PENASEHAT :

 1. Kepala Desa Cimara;
 2. Ketua MUI Desa Cimara;
 3. Ketua Jamiatul Hujaj Desa Cimara

 

PENGURUS HARIAN :

 

1.

K e t u a

:

DIDI MULYADI, S.Pd.

2.

Wakil Ketua

:

TAUFIK ISMAIL, S.Pd.I

3.

Sekretaris 

:

ROBY HIDAYATULLAH, S.Pd.I.

4.

Bendahara 1

:

SUHARI, S.E.

5.

Bendahara 2

:

IPUT APRIYANTI, S.E.

6.

Imam Masjid

:

 1. Ust. NUNUNG BURHANUDIN, S.Pd.I
 2. Ust. HUSNAN
 3. Ust. ABDULLAH, Lc.
 4. Ust. NANA ROHMANA, Lc.
 5. Ust. DJALI M. AKID
 6. JAPAR AMIR
 7. Ust. MULYONO, S.Pd.
 8. Ust. JAYA SUITA
 9. Ust. SUPARMAN

7.

Bidang Dakwah

:

 1. Ust. ASKAWIRMAN AIKA
 2. NELLY HUSNI LAILY, M.Pd.
 3. ZENY YONA AYU PERMATA
  a. Seksi PHBI   :
 1. MUHAMAD IVAN PRAMANA 
 2. SARIPUDIN BIN SAMSU
 3. MAYANGSARI
  b. Seksi Majelis Taqlim           :
 1. ENTIN OTINI 
 2. ROCHMAH
 3. Hj. KASMINAH
 4. REVI KIRANI
  c. Seksi TPA :
 1. ATI SUMIATI 
 2. IDAH JUBAEDAH
 3. SITI HALIMAH
 4. SUHANAN
  d. Seksi Informatika dan IT :
 1. RIZKI MAULANA 
 2. GILDAN NOVIANTO SYAHRIL S.
 3. BILA TRIYANA KUSDIAN SARI
  e. Seksi Risma :
 1. ALGI OKTAVIAN PRATAMA 
 2. PARIKA
  f. Seksi Kepemudaan :
 1. RUMLI 
 2. KARANG TARUNA

8.

Bidang Pendanaan

:

 1. SUPARMAN 
 2. NENDRI
 3. SUBARI
 4. ANTO JUNIANTO

9.

Bidang Pembangunan

:

 1. DEDY ISKANDAR, A.Md.
 2. M. ADE SATORI

10.

Bidang Umum

:

 1. RIA VERONIKA, S.Pd.I.
 2. GARNIS MARCANTIA INDIKA, S.Pd.
 3. SAHURI
 4. RIAN HERIANSYAH
 5. AGA DWI FIKRY ALAMSYAH
  a. Seksi Humas :
 1. WAWAN SUWANTA
 2. SRI MULYATI
  b. Seksi Pemeliharaan :
 1. AMONG RODIMAN
 2. DIDI MULYADI
 3. SILVA MARTIN ALZULVA
 

 

 

c. Seksi TPA :
 1. ATI SUMIATI 
 2. IDAH JUBAEDAH
 3. SITI HALIMAH
 4. SUHANAN